Cursus

Voor geïnteresseerden een lezing of een bezinningsdag gegegeven onder leiding Willem Marie Speelman: w.m.speelman@uvt.nl
 
Het is ook mogelijk een driedaagse te organiseren in een of andere vorm, waarin het hele traject van het lijf wordt afgelegd. Een dergelijke cursus zou kunnen plaatsvinden in een klooster, waarbij de cursisten ook (kunnen) deelnemen aan de kloosterorde. Deze cursus zal afhankelijk van de verblijfskosten ongeveer 250 per deelnemer kosten, en van start gaan met minimaal zes deelnemers. Als echter geld het probleem is, overleg dan even met mij.