Het boek

“Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (2 Kor 12,9)

In het najaar van 2012 verscheen bij uitgeverij Discoverybooks het boek God aan den lijve ondervinden. Lichamelijke spiritualiteit volgens Franciscus en Clara. Het is uitverkocht en te downloaden op https://tilburguniversity.academia.edu/WillemMarieSpeelman.

 

God aan den lijve ondervindenAanbevelingen van lezers:

"Dit boek biedt eenvoudige aandachtsoefeningen, die mooi op elkaar afgestemd zijn én verrassende inzichten die uitdagen om de Franciscaanse spiritualiteit werkelijk te gaan beleven !"
Maddy de Bruin-Meijer
Levensbeschouwelijk/pastoraal counselor en (pleeg)moeder

 

"Dit boek over je lichaam als vindplaats van geloofsbeleving is toegankelijk. Het is een boek dat je telkens even doorbladert en dat je het beste in kleine stukjes op je in kunt laten werken. Willem-Marie Speelman zet je niet alleen aan het denken, maar biedt met behulp van oefeningen ook praktische handreikingen om stil te staan bij je lichaam als vindplaats van geloofsbeleving".
Toke Elshof
Universitair docent Religieuze Educatie en Vorming
Tilburg School of Catholic Theology.

 

"Het boek van Willem Marie Speelman is mij op het lijf geschreven. Wij zijn geneigd teksten van Franciscus (en ook van anderen) in de geest te beleven. Zittend op ons achterwerk  in een luie stoel of aan een (werk)tafel. En onze ervaringen te delen via onze mond en onze oren. Maar er komen veel meer lichaamsdelen aan te pas. Spiritualiteit is beweging. Ervaringen komen binnen. Ontmoetingen hebben lichamelijk effect.
In het boek van Speelman wordt zonneklaar hoe dat werkt. Door zijn experimenten, door zijn verslaglegging daarvan en zijn fysieke beleving van teksten van Franciscus en Clara.
Wat een verrijking! Ik heb me als leidinggevende met het gedachtegoed van Franciscus beziggehouden. Ik voel hoe lichamelijk die spiritualiteit is, ik heb het impliciet beschreven. Speelman maakt het expliciet en geeft ons zo de hele mens in de wereld van toen en vandaag. Denkend en doende".
Jaap Lodewijks
adjunct-hoofdredacteur dagblad de Stentor
auteur 'Als het wassen van andermans voeten (Franciscus ontmoeten in leidinggeven en werk).