Franciscus & Clara

“Wat wilt gij dat ik doen zal?”
(Het verhaal van de drie gezellen, 6)

De aanstichters van dit project zijn Franciscus en Clara van Assisi. Het bijzondere van deze heiligen is dat zij hun lijf inzetten in hun spiritualiteit. Voor hen was de goddelijke werkelijkheid een waarheid omdat het een gewaarwording was. De teksten van deze heiligen zijn dan ook pas goed te verstaan als ze worden gedaan. In de lijfelijke gewaarwording van het doen is het woord nabij.

Voor degenen die een oefening gedaan hebben staan hier een paar teksten van deze heiligen om op te mediteren. Ze staan steeds bij de betreffende oefening. Betrek steeds jouw ervaring bij datgene wat je leest.