Links

Voor een lijfelijke benadering van de liturgie:
www.anderszins.eu | Andries Govaart, tekst en toerusting voor ritueel en liturgie
en het boek A. Govaart, W.M. Speelman, Voorgaan met lijf en leden (Gooi & Sticht, 2006), dat bij Andries nog te krijgen is.
 
Voor lijfelijke meditatie en de kunst van het begeleiden:
www.christelijkemeditatie.net van Mirjam Dirkx