Bij het dragen

Zo spreekt de Waarheid: ‘Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook ik zal hem beminnen en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.’ (Clara, Derde Brief aan Agnes van Praag, 23)