Het lijf

"Wie niet kwaad wordt en zich nergens over opwindt leeft echt zonder eigendom" (Franciscus van Assisi, Wijsheidsspreuk 11)

Het woord lichaam (lic + ham) is verbonden met lijk (lic), dat de stam is van lijken. Maar het woord lijf is verbonden met leven. Ons lichaam draagt zowel de dood als het leven: het sterft ieder moment, en brengt tegelijk leven voort. Dit project is gericht op de versterking van het leven, zodat het sterven draaglijker wordt.

Het lijf is geen ding dat ergens op lijkt, maar een serie activiteiten. Als lijf zijn wij ergens op een bepaald moment: altijd hier en nu. Als lijf onderhouden wij intensief en ademend contact met onze directe omgeving. Zo sterk dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is ons lijf te scheiden van onze omgeving. Het maakt er deel van uit.

De activiteiten realiseren ons lijf op drievoudige wijze: als plek of locus, als medium en als imago. Deze drie realisaties van ons lijf hebben steeds drie vormen, zodat er een reeks van negen activiteiten te onderscheiden zijn.