5 Waarnemen

Aandachtsoefening

Je gaat zitten voor een ikoon en kijkt er naar...
Het beeld is arm, maar vraagt om onze eerbied
Neem de ikoon in zijn geheel op en laat hem op je inwerken...
De ikoon geeft en vraagt een eenvoudige blik
Concentreer je op elementen in de ikoon, vormen, kleuren, details...
Beelden die open zijn voor invulling
Dan kijk je weer naar de ikoon als geheel
Je gaat zo heen en weer tussen detail en totaal
De ikoon geeft zich als een spiegel die jouw gelaat verlicht

Ervaringen:

“Het waarnemen opent mijn hoofd en ook mijn hart. Ik heb deze omgeving en alle dingen en mensen daarin lief. Het is goed hier te zijn. Normaal neem ik hier de tijd niet voor. Ik kijk wel waar ik loop, maar meer om niet in de hondenpoep te trappen en niet tegen een boom op te lopen. En ik draai thuis wel muziek, maar luister zelden. Raar dat waarnemen voelt als een verspilling van tijd, terwijl ik hier juist tijd maak: ik maak de tijd mee van mijn omgeving, die veel trager gaat dan ik.”

"Ondergedompeld / in kleuren danst het penseel / een wereld voor zich."

"Wat je aandacht geeft vermeerdert."

"Ik bekeek een schilderij en ik was dáár."

"Gebroken verflaag / ik kijk ernaar, hoe langer / hoe merkwaardiger"

Vervolgoefening

We beschouwen een leeg manshoog kruis. Wordt gewaar zonder te weten.

1) Wat word je gewaar? Wat zegt de materie, de vorm, de leegte?

2) Wie zou daar kunnen hangen? Hoe kijkt hij of zij? Wat zegt hij of zij? Kan ik mij met hem of haar verbinden?

Terug naar de lege gewaarwording

3) Kan ik zijn of haar plaats innemen?

Terug naar de gewaarwording

4) Kan ik dit kruis dragen?

Loslaten