Home

Doel is mensen weer in contact te brengen met hun eigen lijf.
Het lijf is onze gevoeligheid.
Alleen dankzij ons lijf hebben wij contact met de echte werkelijkheid, want het lijf is het enige aan ons dat echt is.
Het lijf is gevoelig: het kan genieten, maar is ook in staat pijn te dragen.

“Dan omvat gij Hem door Wie gij en al wat bestaat omvat wordt”
(Clara van Assisi, 3e brief aan Agnes van Praag)

Deze website zal iets vertellen over het lijf.
Het lijf wordt onderscheiden in negen activiteiten.
De activiteiten worden uitgewerkt in oefeningen.
Oefeningen leiden tot gewaarwordingen.
Gewaarwordingen vormen de horizon waartegen het woord en de wereld worden verstaan.

Op deze website staan een paar voorbeelden uit eerdere projecten.
De mogelijkheid wordt geboden eigen gewaarwordingen toe te voegen.

Aanstichters van het project zijn de heiligen Franciscus en Clara van Assisi.
Zoals het lijf toegang biedt tot de werkelijkheid, zo bieden de oefeningen een nieuwe toegang tot hun geschriften.
Wie heeft gedaan zal beter verstaan.